Skip to content

NASZ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W KOWALI
KOWALA DRUGA 29
24-320 PONIATOWA
TEL. 818201009; E-MAIL: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Start
sie 12 2021
KOMUNIKAT DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT Drukuj Wyślij znajomemu
12.08.2021.

Uwaga!!!

Rodzice dzieci urodzonych w 2004, 2005 i 2006 roku
zamieszkałych na terenie gminy Poniatowa

Zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Poniatowa lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021 r. oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2021/2022.

 

Oświadczenie można: - przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, lub - dostarczyć osobiście ? budynek Urzędu Miejskiego, II piętro, pokój 213, lub - wysłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia na adres mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , lub - wysłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia przez e-PUAP: https://mgzoo.bip.gov.pl/e-skrzynka-podawcza/e-skrzynka-podawcza.html Ważne informacje: Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: 1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły: 1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka. Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. Wzór oświadczenia: - w załączeniu - na stronie: https://mgzoo.bip.gov.pl/obowiazek-szkolny-i-obowiazek-nauki/postepowanie-egzekucyjne-w-zakresie-obowiazku-szkolnego.html - w pokoju 213
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 1 użytkownik

Licznik odwiedzin

Dzisiaj110
Wczoraj147
W tygodniu1000
W miesiącu2875
Wszystkich929162

Logowanie


Hasło?
Konto? Zarejestruj się!

Ostatnia zmiana na portalu:Monday 6 September 2021,