Skip to content

NASZ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W KOWALI
KOWALA DRUGA 29
24-320 PONIATOWA
TEL. 818201009; E-MAIL: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Start arrow zalaczniki do statutu
lis 28 2017
zalaczniki do statutu Drukuj Wyślij znajomemu
28.11.2017.

 

 

Karta samooceny zachowania ucznia

 

W każdej z ośmiu kategorii wybierz ten zapis, który Twoim zdaniem najlepiej pasuje do Ciebie, następnie wpisz punkty przypisane danemu zapisowi do tabelki.

 

Kategoria I – Stosunek do nauki

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,  osiągam wyniki:

 3 pkt. – maksymalne,

 2 pkt. – dość wysokie,

 1 pkt. – przeciętne,

 0 pkt. – niezadowalające.

 

Kategoria II – Frekwencja

 3 pkt. – nie mam nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,

 2 pkt. – mam niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień,

 1 pkt. – czasami opuszczam lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźniam się

 0 pkt. – często spóźniam się lub opuszczam lekcje bez usprawiedliwienia

 

Kategoria III – Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

 3 pkt. – systematycznie i aktywnie uczestniczę w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, kół zainteresowań lub w kursach specjalistycznych

 2 pkt. – czasami uczestniczę w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych lub kół zainteresowań  proszę nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą,

 1 pkt. –  satysfakcjonuje mnie uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej,

 0 pkt. – nie  uzyskuję nawet przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

 

Kategoria IV – Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

 3 pkt. – jestem zawsze taktowny, prezentuję wysoką kulturę słowa i dyskusji, jestem życzliwy/a

 w stosunku do otoczenia,

 2 pkt. – jestem zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach staram się o zachowanie kultury słowa, umiem dyskutować,

 1 pkt. – zdarzyło mi się zachować nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użyć mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,

 0 pkt. – używam wulgaryzmów, jestem agresywny, nie staram się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

 

Kategoria V – Sumienność, poczucie odpowiedzialności

 3 pkt. – dotrzymuję ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, wypożyczonej odzieży sportowej, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuję się z powierzonych mi oraz podejmowanych samodzielnie różnorodnych prac i zadań,

 2 pkt. – dotrzymuję ustalonych terminów, wykonuje powierzone mi prace i zadania, które staram się wykonywać terminowo i solidnie,

 1 pkt. – zdarza się, że nie dotrzymuję ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuję się z powierzonych mi prac i zadań; rzadko podejmuję dobrowolne zobowiązania,

 0 pkt. – nie dotrzymuję ustalonych terminów, nie wykonuję powierzonych mi prac i zadań, nie podejmuję dobrowolnych zobowiązań.

 

Kategoria VI – Postawa moralna i społeczna ucznia

 3 pkt. – w codziennym życiu jestem uczciwy/a, zawsze reaguję na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, szanuję pracę swoją i innych, mienie publiczne

 i własność prywatną; chętnie pomagam kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych,

 2 pkt. – postępuję uczciwie,przeważnie reaguję na dostrzeżone przejawy zła, szanuję własną i cudzą pracę, szanuję godność osobistą własną i innych osób, mienie publiczne i prywatne; nie uchylam się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych,

 1 pkt. – zdarzyło się kilka razy, że nie postąpiłem/łam zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich, uchybiłem/łam godności własnej lub innej osoby, nie wykazałem/łam dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraziłem/łam na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówiłem/łam pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; 

 0 pkt. – moje postępowanie jest sprzeczne z zasadą uczciwości, jestem obojętny/a wobec przejawów zła, nie szanuję godności własnej i innych ludzi, nie widzę potrzeby szanowania pracy oraz własności innych,

 

Kategoria VII – Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 3 pkt. – zawsze przestrzegam zasad bezpieczeństwa

 2 pkt. – zazwyczaj przestrzegam zasad bezpieczeństwa

 1 pkt. – kilka razy trzeba było mi zwracać uwagę na to, że moje postępowanie może spowodować lub powoduje zagrożenie mojego bezpieczeństwa lub innych osób,

 0 pkt. – często stwarzam zagrożenie i lekceważę niebezpieczeństwo

 

Kategoria VIII – Postawa wobec nałogów i uzależnień

 3 pkt. – nie mam żadnych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.) czy uzależnień (np. od gier komputerowych, internetu),

 2 pkt. –  nie mam żadnych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.), czasami jestem uzależniony/na od  gier komputerowych/internetu ale staram się z tym walczyć,

 1 pkt. – nie mam żadnych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.),  uzależnienie od  gier komputerowych/internetu nie przeszkadza mi,

0 pkt. –  posiadam nałogi i/lub jestem uzależniony ale nie chcę z tym walczyć.

 

                                           Karta samooceny zachowania ucznia

 

Imię i nazwisko …........................................................................................................................

 

klasa …..............................

 

Proszę uzupełnij teraz poniższą tabelkę:

 

kategoria

 

 

styczeń

czerwiec

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

V

 

 

VI

 

 

VII

 

 

VIII

 

 

Suma punktów

 

 

 

Twoja samoocena zachowania pomoże mi w ustaleniu Twojej oceny z zachowania. Dziękuję! 

 

Skala ocen:

 wzorowe            – 24 – 22 pkt.                              poprawne           – 12 –  8 pkt.

 bardzo dobre     – 21 – 19 pkt.                             nieodpowiednie –   7 – 4 pkt.

 dobre                 – 18 – 13 pkt.                              naganne                3 – 0 pkt.

                                                                  

 

Wypełnia nauczyciel:

 

miesiąc

I

VI

punkty

 

 

 

punkty ”-”

 

 

 

ocena semestralna/

końcowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta oceny koleżeńskiej zachowania ucznia

 

W każdej z ośmiu kategorii wybierz ten zapis, który Twoim zdaniem najlepiej pasuje do Twojej koleżanki/kolegi, następnie wpisz punkty przypisane danemu zapisowi do tabelki.

 

Kategoria I – Stosunek do nauki

W stosunku do jej/jego możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,  osiąga ona/on wyniki:

 3 pkt. – maksymalne,

 2 pkt. – dość wysokie,

 1 pkt. – przeciętne,

 0 pkt. – niezadowalające.

 

Kategoria II – Frekwencja

 3 pkt. – nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,

 2 pkt. – ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień,

 1 pkt. – czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się

 0 pkt. – często spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

 

Kategoria III – Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

 3 pkt. – systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, kół zainteresowań lub w kursach specjalistycznych

 2 pkt. – czasami uczestniczy w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych lub kół zainteresowań  prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą,

 1 pkt. –  satysfakcjonuje ją/go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej,

 0 pkt. – nie  uzyskuje nawet przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

 

Kategoria IV – Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

 3 pkt. – jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jest życzliwy/a

 w stosunku do otoczenia,

 2 pkt. – jest zwykle taktowny/a, życzliwie usposobiony/a, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,

 1 pkt. – zdarzyło jej/mu się zachować nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użyć mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,

 0 pkt. – używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

 

Kategoria V – Sumienność, poczucie odpowiedzialności

 3 pkt. – dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, wypożyczonej odzieży sportowej, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych jej/mu oraz podejmowanych samodzielnie różnorodnych prac i zadań,

 2 pkt. – dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone jej/mu prace i zadania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie,

 1 pkt. – zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych jej/mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania,

 0 pkt. – nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu/jej prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

 

Kategoria VI – Postawa moralna i społeczna ucznia

 3 pkt. – w codziennym życiu jest uczciwy/a, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, szanuje pracę swoją i innych, mienie publiczne

 i własność prywatną; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych,

 2 pkt. – postępuje uczciwie, przeważnie reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje własną i cudzą pracę, szanuje godność osobistą własną i innych osób, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych,

 1 pkt. – zdarzyło się kilka razy, że nie postąpił/ła zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich, uchybił/ła godności własnej lub innej osoby, nie wykazał/ła dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził/ła na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił/ła pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; 

 0 pkt. – jej/jego postępowanie jest sprzeczne z zasadą uczciwości, jest obojętny/a wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności innych,

 

Kategoria VII – Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 3 pkt. – zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

 2 pkt. – zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa

 1 pkt. – kilka razy trzeba było jej/mu zwracać uwagę na to, że jej/jego postępowanie może spowodować lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa  innych osób,

 0 pkt. – często stwarza zagrożenie i lekceważy niebezpieczeństwo

 

Kategoria VIII – Postawa wobec nałogów i uzależnień

 3 pkt. – nie ma żadnych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.) czy uzależnień (np. od gier komputerowych, internetu),

 2 pkt. –  nie ma żadnych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.), czasami jest uzależniony/na od  gier komputerowych/internetu ale stara się z tym walczyć,

 1 pkt. – nie ma żadnych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.),  uzależnienie od  gier komputerowych/internetu nie przeszkadza mu,

0 pkt. –  posiada nałogi i/lub jest uzależniony/a ale nie chcę z tym walczyć.

 

 

                                           Karta oceny koleżeńskiej zachowania ucznia

 

Imię i nazwisko …........................................................................................................................

 

klasa …..............................

 

Proszę uzupełnij teraz poniższą tabelkę:

 

Kategoria

styczeń

czerwiec

Nr ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja koleżeńska ocena zachowania pomoże mi w ustaleniu oceny z zachowania Twoich kolegów. Dziękuję! 

 

Skala ocen:

 wzorowe            – 24 – 22 pkt.                              poprawne           – 12 –  8 pkt.

 bardzo dobre     – 21 – 19 pkt.                             nieodpowiednie –   7 – 4 pkt.

 dobre                 – 18 – 13 pkt.                              naganne                3 – 0 pkt.

                 

                          

 

Wypełnia nauczyciel:

 

miesiąc

I

VI

punkty

 

 

 

punkty ”-”

 

 

 

ocena semestralna/

końcowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin punktowej oceny zachowania w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Kowali

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.

2. Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do zeszytu obserwacji ucznia. Wpisy dokonywane są według ustalonego wzoru.

4. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, jeżeli nie mają możliwości wpisu swoich uwag do zeszytu, zgłaszają je wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym momencie w klasie.

5. Wychowawca klasy udziela informacji uczniom (w wyznaczonych terminach) oraz rodzicom (na wywiadówkach) o ilości uzyskanych punktów i ocenach z zachowania.

6. Wychowawca ustala ocenę z zachowania śródroczną i końcowo roczną ucznia uwzględniając liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru / roku szkolnego.

7. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę
z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.

8. Gdy uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego.

9. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:

- wyłudzanie pieniędzy,

- picie alkoholu terenie szkoły,

- używanie lub handel, rozpowszechnianie środków odurzających,

- wybryki chuligańskie,

- udział w zorganizowanej przemocy, działalności przestępczej,

- znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły słownie, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych,

- kradzież,

- sprawy karne.

A. Uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów dodatnich), bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny
z zachowania. Uczeń rozpoczyna następny semestr z maksymalną ilością punktów dla danej

oceny.

B. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z w/w wykroczeń, oraz obliczeniu punktów z zachowania ( nie są one wystarczające na uzyskanie oceny poprawnej, uczeń otrzymuje ocenę adekwatną do liczby uzyskanych punktów – nieodpowiednią lub naganną).

10. W przypadku, gdy uczniowi nie udowodniono żadnego z wykroczeń z punktu 9, jednak jego ocena semestralna z zachowania po przeliczeniu punktów jest poprawna, nieodpowiednia lub naganna, wychowawca klasy może raz w całym okresie kształcenia (drugi etap edukacyjny), podwyższyć ilość punktów do 100 (co nie jest wyznacznikiem żadnej oceny
z zachowania w drugim semestrze), w celu mobilizacji ucznia do poprawy swojego zachowania. Podwyższenie ilości punktów możliwe jest tylko po pierwszym semestrze danego roku szkolnego.

11. Każdy uczeń na początku pierwszego semestru otrzymuje limit 100 punktów dodatnich, co jest wyznacznikiem oceny dobrej.

12. W trakcie semestru uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się lub odejmuje od otrzymanego limitu.

13. Uczeń rozpoczyna drugi semestr z ilością punktów, które zdobył w pierwszym semestrze (z wyjątkiem pkt. 9 i 10). Ilość punktów może być zwiększona lub zmniejszona.

14. Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny
z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano
w zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zdecydować o ostatecznej ocenie
z zachowania.

15. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.

16. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone
w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

17. Zasady przeliczania punktów:

 

Zachowanie

I SEMESTR

II SEMESTR

Wzorowe

200 – powyżej

260 – powyżej

Bardzo dobre

150 – 199

259 – 200

Dobre

100 – 149

199 – 151

Poprawne

99 – 51

150 – 100

Nieodpowiednie

50 – 20

99 - 51

Naganne

19 - poniżej

50 – poniżej

 

 

 

PUNKTY DODATNIE

Respektowanie obowiązków ucznia/przestrzeganie obowiązków

1.

100% frekwencja

10 pkt za semestr

2.

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione

5 pkt za semestr

3.

Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie

1-5 pkt / miesiąc

4.

Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką

klasową itp.)

1-5 pkt / miesiąc

5.

Schludny wygląd

1-10 za semestr

6.

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

5 punktów za każdy

miesiąc

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

7.

Praca na rzecz klasy – przyniesienie rzeczy do wystroju

klasy, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami w

klasie, wystrój klasy itp.

1-5 pkt za każdy

miesiąc

8.

Systematyczna pomoc koleżeńska

1-10 pkt / semestr

9.

Praca na rzecz szkoły:

a) Udział w akademiach organizowanych w szkole

b) Samorząd uczniowski

c) Szkolne koła zainteresowań (50% obecności)

d) Koła przedmiotowe (50% obecności)

e) Rozgrywki sportowe

f) Pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi

(biblioteka, świetlica itp.)

1-5 pkt za każdy rodzaj działalności

miesięcznie

punkty c) i d)

rozliczenie semestralne

10.

Pełnienie funkcji w szkole

Pełnienie funkcji w klasie

1-10 pkt za semestr

1 - 5 pkt za semestr

11.

Udział w akacjach organizowanych w szkole

1-10 pkt za semestr

12.

Działalność w ramach wolontariatu

10-20 pkt za każdą akcję

13.

Reprezentowanie szkoły

a) imprezy kulturalno oświatowe

b) imprezy sportowe

c) występy poza szkołą np. w GOK

d) imprezy muzyczne, wokalne

e) konkursy poza szkołą

f)   poczet sztandarowy

 

1-10 pkt za każdy rodzaj aktywności / decyduje nauczyciel. Za pkt f semestralnie

 

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

14.

Udział w konkursach przedmiotowych

5 pkt

15.

Laureat – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy 100

100 pkt

16.

Finalista – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy

50 pkt

17.

Udział w etapie rejonowym – konkurs wiedzy

10 pkt

18.

Udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego

10 pkt

19.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie organizowanym poza

szkołą – konkurs wiedzy

10-30 pkt

20.

Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą – konkurs

wiedzy

5 pkt

21.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym

5 pkt

22.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych

10-30 pkt

23.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych w szkole

5-10 pkt

 

24.

Pula punktów dla wychowawcy

1-10 za semestr

       

 

PUNKTY UJEMNE

Nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych

1.

Wagary każda nieusprawiedliwiona godzina

5 pkt za każdą godzinę

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

5 pkt za każde

spóźnienie

3.

Opuszczanie samowolne szkoły

5 pkt / za każde

4.

Opuszczanie samowolne terenu szkoły

10 pkt / za każde

5.

Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi nauczyciela

1-5 pkt / za każde

upomnienie

6.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

1-5 pkt / za każde upomnienie

7.

Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości

szkolnej

5-20 pkt

8.

Wpisywanie ocen do dzienniczka

50 pkt

9.

Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej –

koniec roku szkolnego

15 pkt

10.

Niszczenie mienia szkolnego

20-50 pkt

11.

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

20-50 pkt

12.

Lekceważenie obowiązków szkolnych

1-10 pkt za każdą uwagę

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

13.

Zachowanie aroganckie na terenie szkoły wobec wszystkich

pracowników oraz osób przebywających w szkole

5-30 pkt za każdy

przypadek

14.

Używanie wulgaryzmów

5 pkt za każdy

15.

Okłamywanie

5 pkt za każdy

16.

Używanie telefonów komórkowych, mp3 itp. w trakcje zajęć

lekcyjnych oraz w czasie przerw między zajęciami.

5-20 pkt za każde

17.

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole

5-20 pkt za każde

18.

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli i

uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych),

słowne, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i

przekazu danych

10-100 pkt za każdy

udowodniony incydent

19.

Niewłaściwe zachowanie w ubikacji

5 pkt za każde

20.

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece / świetlicy itp.

5 pkt za każde

21.

Niestosowny wygląd w szkole ( nieodpowiednia fryzura,

pomalowane paznokcie, zbyt ekstrawagancki ubiór)

5 pkt za każde

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole

22.

Udział w bójce

10-50 pkt za każdy incydent

23.

Palenie papierosów

20-100 pkt

24.

Spożywanie alkoholu

100 pkt

25.

Kradzież

100 pkt

26.

Wyłudzanie pieniędzy

100 pkt

27.

Wyłudzanie innych rzeczy

100 pkt

28.

Znęcanie się nad kolegami psychiczne lub fizyczne

100 pkt

29.

Zachowanie na wycieczce zagrażające bezpieczeństwu

swojemu i innych uczestników

10-50 pkt

30.

Zachowanie w szkole i na terenie szkoły zagrażające

bezpieczeństwu swojemu i innych osób

10 – 50 pkt

31.

Przebywanie w trakcie przerwy w miejscach

Niedozwolonych (szatnia, poza ogrodzeniem)

5 pkt za każde

32.

Bieganie w szkole w miejscach niedozwolonych (korytarz, schody)

5 pkt za każde

33.

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych

10- 50 pkt za każde

34.

Nieprzestrzeganie higieny osobistej

1-10 pkt

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Ostatnia zmiana na portalu:Tuesday 30 March 2021,