Skip to content
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

NASZ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W KOWALI
KOWALA DRUGA 29
24-320 PONIATOWA
TEL. 818201009; E-MAIL: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Start arrow Blog arrow Scenariusz apelu poświęconego Unicef
lut 02 2007
Scenariusz apelu poświęconego Unicef Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: mgr Monika Wiczuk   
02.02.2007.

SCENARIUSZ APELU POŚWIĘCONEGO UNICEF

WSZYSCY:
Bardzo dużo nas, czy wiecie?
Bardzo dużo nas na świecie
dzieci- dzieci świata!

Ucz. 1
A gdybyśmy się zebrali: i ci więksi, i ci mali, i ci z bliska, i ci z dali,
gdybyśmy się zebrali jeszcze tego lata?

Ucz. 2
Zbudowalibyśmy miasto ogromne, dziecięce;
dzieci by w nim kolorowe mieszkały. Nikt więcej.

Piosenka "KOLOROWE DZIECI"

Gdyby, gdyby moja mama pochodziła z Wysp Bahama,
To od stóp po czubek głowy byłabym czekoladowa.
Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,
Na wycieczki jeździć słoniem
I w Australii mieć tatusia i z tatusiem łapać strusie.

Ref.: Nie patrz na to w jakim kraju, jaki kolor dzieci mają
I jak piszą na tablicy, to naprawdę się nie liczy!
Przecież wszędzie każda mama, każdy tata chce tak samo
Żeby dziś na całym świecie mogły żyć szczęśliwie dzieci!

Mogłam małą być Japonką, co ubiera się w kimono
Lub w Pekinie z rodzicami ryż zajadać pałeczkami.
Od kołyski żyć w Tunisie, po arabsku mówić dzisiaj
Lub do szkoły biec w Mombasie, tam gdzie palmy rosną w klasie.

Ref.: Nie patrz…

Los to sprawił lub przypadek, że Hindusem nie był dziadek
Tata nie był Indianinem Indianinem nie w Peru mam rodzinę

Ref.: Nie patrz…

Ucz. 3
Gdy nas będzie więcej, świat chwycimy w ręce!

Ucz. 4
Musi być na świecie ładnie,
gdy zbratamy się gromadnie w pracy i w piosence!

Ucz. 5
Jeszcze wszyscy mówią o nas "dzieci",
jesteśmy bowiem mali i mało mamy lat,
ale my rozumiemy wiele dużych rzeczy:
że życie bywa ciężkie, że praca dźwiga świat,
a my rośniemy po to, by nowy tworzyć świat!

Ucz. 6
My, dzieci całego świata,
Bez względu na kolor skóry, pragniemy pokoju.
Niech pokój jak drzewo urasta w chmury!

I chociaż
z różnych języków
pragnienie nasze wyrasta,
drzewo pokoju - jest jedno
i wszystkie łączy miasta.
I wszystkie łączy wioski,
we wszystkich
przegląda się rzekach.
Czy to Sekwana, czy Wisła,
czy Amazonka daleka.
Na naszym drzewie pokoju
owoce będą dojrzewać.
I nikt nie będzie głodny
w cieniu naszego drzewa.

A kiedy
pieśń posłyszą
gałęzie naszego drzewa,
będą
jak nasze serca
we wszystkich językach śpiewać!

Ucz.7
UNICEF jest jedyną organizacją, która aktywnie działa w najdalszych
zakątkach świata,walcząc o prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji,
równości i ochrony, pracujemy w 158 krajach i terytoriach.
W uznaniu za naszą działalność otrzymaliśmy Pokojową Nagrodę Nobla.
Do największych osiągnięć UNICEF w ostatnim okresie należą:

Przyjęcie i realizacja Konwencji o Prawach Dziecka.
Od momentu podpisania konwencji w 1989 roku ratyfikowało ją ponad
191 państw, dzięki czemu można mówić niemal o jej uniwersalności.
W ciągu dekady, która minęła od jej przyjęcia w realizowaniu
i ochronie praw dzieci dokonał się większy postęp niż w jakimkolwiek
innym, porównywalnym okresie w historii ludzkości. Dzięki temu w chwili
obecnej prawa dzieci znajdują się na ustach przedstawicieli państw i rządów
częściej niż kiedykolwiek do tej pory.

We wszystkich zakątkach globu pojawiły się specjalne instytucje,
struktury i instrumenty dla promowania praw dziecka.
Organizacje pozarządowe i osoby prywatne stały się znaczącym
uczestnikiem kampanii na rzecz praw dzieci.
Powszechna reforma ustawodawstw krajowych na rzecz ochrony
praw dziecka została w dużym stopniu spowodowana wymogami
nałożonymi przez Konwencję; państwa są, między innymi, zobowiązane
do dostosowania wewnętrzkrajowego pojęcia dziecka i dzieciństwa
do standardów określonych w Konwencji.
Państwa zaczęły zwracać baczniejszą uwagę i reagować na przypadki
okrucieństwa, wyzysku i uzależnienia, które są codziennością dla milionów
dzieci. Przyjęcie za priorytet ochrony dzieci przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej lub psychicznej dało nadzieję na zmniejszenie
tego zjawiska w skali globalnej. Państwa rozwinęły specjalne systemy
traktowania młodych przestępców, aby dążyć do ich reintegracji
ze społeczeństwem w miejsce penalizacji. Dokonał się również
postęp w zapewnianiu respektowania i braniu pod uwagę poglądów
dzieci.

Każdego roku 7 milionów dzieci przeżywa, a dziesiątki milionów żyje zdrowiej,
w lepszych warunkach; w tym roku umrze o 3 miliony dzieci mniej niż 10 lat
temu. Szczepieniami objętych jest około 80% dzieci w porównaniu do 20%
w latach 80, co pozwala uratować prawie 3 miliony dzieci rocznie.

Choroba Heinemedina jest bliska wyeliminowania i do 2005 roku na świecie
nie powinno być ani jednego jej ogniska; do chwili obecnej zaszczepionych
zostało 575 milionów dzieci. Dziś ogniska choroby Heinemedina znajdują się
jedynie w siedmiu krajach - największe w Indiach, Nigerii i Egipcie, podczas
gdy przed rozpoczęciem Światowego Programu Wyeliminowania Polio
w 1988 roku istniały one w 125 krajach świata.

Na początku 2003 roku przeprowadzono w Indiach największą w dziejach
akscję szczepień przeciwko Heinemedina. Objęła ona 152 miliony dzieci,
a aż 25 milionów spośród nich zaszczepiono w ciągu pierwszych pięciu
dni kampanii. 12 milionów dzieci unika skutków niedoborów jodu,
dzięki czemu są chronione przed znacznym spadkiem możliwości
uczenia się.

W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki akcjom uzdatniania wody, remontom
i budowie wodociągów, 900 milionów ludzi otrzymało dostęp do wody pitnej.

Na światowe i lokalne kryzysy reagujemy natychmiastową pomocą.
Często jesteśmy pierwszą instytucją, do której zwracają się ludzie
poszkodowani w konfliktach i kataklizmach.

Ucz. 8
My dzieci polskie, radzieckie, wietnamskie, francuskie, włoskie
i innych narodów, dzieci z gorących krajów i z krajów pokrytych śniegiem
i lodem pragniemy, aby na całym świecie był pokój,
pragniemy żyć ze sobą w zgodzie i przyjaźni.

Ucz. 9
Historia UNICEF

Historia UNICEF w Polsce rozpoczęła się w 1962 roku, kiedy to z inicjatywy
profesora medycyny Bogusława Kożusznika powstał pierwszy Komitet
Narodowy we wschodniej części Europy.
Od początku swojego istnienia UNICEF w Polsce pomagał polskim
dzieciom. Dzięki jego zaangażowaniu przez wiele lat kupowano
wyposażenie dla polskich ośrodków zdrowia, sprowadzano surowce
do produkcji artykułów dla dzieci, wspierano programy pomocy dzieciom.
Podczas stanu wojennego Komitety Narodowe UNICEF z Europy Zachodniej
przekazywały polskim dzieciom lekarstwa, odzież i odżywki.

Od 2002 roku Polska została zakwalifikowana przez UNICEF do krajów
wysoko rozwiniętych. W związku z tym jednym z podstawowych zadań
Polskiego Komitetu Narodowego, podobnie jak 36 pozostałych Komitetów
Narodowych, jest promowanie praw dziecka oraz zbieranie funduszy
na prowadzenie przez UNICEF programów pomocy dzieciom w najbardziej
potrzebujących krajach świata.

Obecnie UNICEF jest reprezentowany w Polsce przez Polski Komitet
Narodowy UNICEF, który powstał zgodnie z polskim prawem i w oparciu
o Umowę o uznaniu zawartą z Funduszem Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci UNICEF.

Najwyższą władzą Komitetu jest Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Radę Komitetu, która sprawuje
stałą kontrolę i nadzór nad działalnością Komitetu. Przewodniczącą Rady
jest Pani dr Elżbieta Borowiecka, kardiolog dziecięcy.
Bieżącą działalnością PKN UNICEF kieruje Dyrektor Generalny-
Marek Pietkiewicz.

Ucz. 10
Gdyby dzisiaj każde dziecko zasadziło jeden kwiatek,
Żywy dywan kolorowy pachniałby nad całym światem,
Rój motyli niezliczony lekko by wśród płatków przysiadł,
Gdyby wszystkie dzieci świata zasadziły kwiatek dzisiaj.

Gdyby wszystkie dzieci chciały dziś odwiedzić się nawzajem,
Sznurem biegłyby pociągi, samochody i tramwaje,
Pełne malców samoloty śmigałyby pod obłoki,
Gdyby wszystkie dzieci dzisiaj zwiedzić chciały świat szeroki.

Gdyby dzisiaj każde dziecko roześmiało się radośnie,
Chór wesoły by popłynął, co wciąż rośnie, co wciąż rośnie
I z ptakami podśpiewuje, tęczą świat owija cały,
Gdyby się radośnie dzisiaj wszystkie dzieci roześmiały.

Ucz. 11
Misja UNICEF

UNICEF został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych mandatem Rzecznika ochrony praw dzieci,
by wspierać realizację podstawowych potrzeb, by tworzyć warunki
do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci.

UNICEF kieruje się Konwencją Praw Dziecka i podejmuje starania,
by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów
międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

UNICEF utrzymuje, że przeżycie, ochrona i rozwój dzieci
są uniwersalnymi imperatywami, które stanowią o rozwoju ludzkości.

UNICEF mobilizuje wolę polityczną oraz środki materialne,
by pomóc zwłaszcza krajom rozwijającym się, w opracowywaniu
odpowiedniej polityki oraz dostarczeniu pomocy dzieciom oraz ich rodzinom.

UNICEF jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom
najbardziej poszkodowanym - ofiarom wojny, katastrof, nędzy, przemocy
i wykorzystywania oraz dzieciom niepełnosprawnym.

UNICEF reaguje w krytycznych sytuacjach, chroniąc prawa dzieci.
We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz
organizacjami humanitarnymi UNICEF stwarza ośrodki natychmiastowej
interwencji by wspomóc cierpiące dzieci oraz tych, którzy zapewniają
im pomoc.

UNICEF jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich
form dyskryminacji; priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące
się w najtrudniejszej sytuacji.

UNICEF poprzez realizowane programy krajowe promuje
równouprawnienie dziewczynek oraz kobiet, działa na rzecz
ich pełnego uczestnictwa w politycznym, socjalnym i ekonomicznym
rozwoju społeczności.

UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego
rozwoju ludzkości.

Ucz. 12
Słoneczko śpiewa na cały głos; choćbyś miał bracie kłopotów sto,
Słoneczko z góry uśmiecha się, słoneczko woła przez całe dnie:

Uśmiechnij się, wyprostuj się,
Słoneczko śpiewa i woła cię.

Słoneczko, słonko, nasz złoty brat, wędruje ciągle przez cały świat.
Słoneczko woła do nas zza gór, a ze słoneczkiem woła nasz bór:

Uśmiechnij się, wyprostuj się,
Słoneczko śpiewa i woła cię.

Ucz. 13
Halo, mówi Warszawa, halo, słyszycie nas?
Dzieci ze wszystkich krajów,
dzieci ze wszystkich miast,
o ważną sprawę chodzi, o radość naszych lat,
niech każdy głos zabierze, wezwanie rzućmy w świat.

Słonce, słońce, słońce - wszystkim dzieciom świata słońca blask.
Ziemia, ziemia, ziemia - cała ziemia w kwiatach, cały świat.

Żeby było spokojniej pod niebem, żeby ziemia kwitła zielona,
żeby domy pachniały chlebem, żeby matki nie bały się o nas,
żeby nikt nam nie zabrał radości, naszych pierwszych wiosennych dni,
żeby wszystko było piosenką, żeby każdy śpiewał jak my.

Słonce, słońce, słońce - wszystkim dzieciom świata słońca blask.
Ziemia, ziemia, ziemia - cała ziemia w kwiatach, cały świat.

Halo, tu mówią dzieci, halo, słyszycie nas?
Dzieci ze wszystkich krajów, dzieci ze wszystkich miast,
jesteście już dorośli i ważny macie głos,
a to jest wielka sprawa, tu chodzi o nasz los.

Piosenka "DZIECIĘCY BLUS"

Śpiewajmy razem nasz dziecięcy blus
Śpiewajmy wszyscy nasz dziecięcy blus
Śpiewając będziesz rósł i tańcząc będziesz rósł
Śpiewajmy wszyscy, razem klaszcząc w rytmie

I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy
Śpiewajmy, śpiewajmy blus

Śpiewajmy razem koleżance blus
Śpiewajmy wszyscy koleżance blus
Bo blus jest na jej gust, ma z blusa piątkę plus
Śpiewajmy wszyscy, razem klaszcząc w rytmie

I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy
Śpiewajmy, śpiewajmy blus

Śpiewajmy razem i koledze blus
Śpiewajmy wszyscy i koledze blus
Bo on ma styl i szyk i silny jest jak nikt
Śpiewajmy wszyscy, razem klaszcząc w rytmie

I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy
Śpiewajmy, śpiewajmy blus.

Ucz. 14
Polski Komitet UNICEF powstał w 1962 roku, jako pierwszy Komitet
narodowy UNICEF we wschodniej części Europy. Jest jednym z 37
Komitetów Narodowych UNICEF działających w krajach rozwiniętych.

Polski komitet UNICEF w swej codziennej pracy kieruje się zapisami
Konwencji o Prawach Dziecka, domaga się koordynacji działań
podejmowanych na rzecz dzieci, oraz opracowania przez rząd
Krajowego planu Działań, który winien zabezpieczać interesy dziecka
w okresie transformacji. Upowszechnia zapisy Konwencji o Prawach
Dziecka w szerokich kręgach społeczeństwa: wśród nauczycieli,
rodziców, przedstawicieli prawa, a także wśród dzieci i młodzieży.

Dzieci są "wyposażone" w pewne niezbywalne swobody i prawa
właściwe wszystkim ludzkim istotom już z chwilą swego przyjścia
na świat-taka jest podstawowa przesłanka Konwencji o Prawach
Dziecka- międzynarodowego traktatu dotyczącego praw człowieka,
układu, który już położył istotne zasługi w dziele zmiany warunków
życia dzieci i ich rodzin na całym świecie. We wszystkich krajach świata
ludzie wszelkich kultur i religii pracują nad zapewnieniem wszystkim
dzieciom naszego globu i każdemu dziecku z osobna, prawa do przetrwania,
zdrowia i oświaty; do troskliwego środowiska rodzinnego, zabawy i dostępu
do kultury; do ochrony przed wyzyskiem i wszelkiego rodzaju nadużyciami;
wreszcie- do tego, aby głos każdego dziecka został wysłuchany,
a jego zdanie czy przekonanie zostało wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu
różnorodnych zasadniczych spraw.

Ucz. 15
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia
czegoś niedobrego.

Ucz. 16
Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać,
z kim się będę bawić.

Ucz. 17
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze
na ratunek wzywać.

Ucz. 18
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotykać
ich czasami.

Ucz. 19
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam tez prawo do tajemnic
i własnego zdania.

Ucz. 20
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnią się od innych,
to jest moja sprawa.

Ucz. 21
PRIORYTETY UNICEF

UNICEF od 55 lat pomaga dzieciom na całym świecie. Mając cały czas
na uwadze nasz cel, jakim jest dobro dziecka, pracujemy nad nowymi
programami, których zadaniem jest dostosowanie działalności UNICEF
do bieżącej sytuacji dzieci. Nowe sytuacje, zmieniające się warunki
społeczno-polityczne sprawiają, że dzieci stają w obliczu coraz to nowych
zagrożeń. Aby móc podjąć adekwatne i efektywne działania, UNICEF
opracował 5 priorytetów dla swojej działalności na okres 2002-2005.
Składają się na nie zarówno cele, nad którymi UNICEF pracuje od lat
jak i nowe wyzwania wymagające szczególnej uwagi we współczesnym
świecie.

Równy dostęp do edukacji dziewcząt i chłopców
Wspomaganie rozwoju małego dziecka
Rozszerzony programy szczepień
Zapobieganie HIV/AIDS
Ochrona dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją

UNICEF zdecydował się na wybór tych właśnie priorytetów,
ponieważ dotykają one najbardziej bolesnych problemów.
Praca w ramach wybranych przez nas priorytetów przyczyni się
bezpośrednio do realizacji większości praw dziecka, co pozwoli
na znaczną poprawę sytuacji dzieci na świecie.
Należy także zauważyć, że wybranych 5 priorytetów jest ze sobą
wzajemnie powiązanych, co oznacza, że postęp w jednej dziedzinie
przyczynia się do rozwoju pozostałych obszarów. W sumie priorytety
UNICEF stanowią bodziec do przełamania błędnego koła ubóstwa
i szansę rozwoju dla całych społeczeństw.

UNICEF jest przekonany, że tak jasne określenie priorytetów
na okres 2002-2005 pozwoli wszystkim lepiej zrozumieć istotę
działalności UNICEF i tym samym pomoże uzyskać jeszcze lepsze
wsparcie od tych, którzy chcą pomóc potrzebującym dzieciom
na całym świecie.

Piosenka "DŻUNGLA"

Dżungla, dżungla taka wielka dżungla, poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.

Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają, małpy na gitarach grają
Ambo Ambo Ambo Ambo Ambo tu i tam.

Ambo Sambo doskonale znam go węża się nie boi ani lwa
Dla swych wszystkich dzikich ulubieńców w dłoni coś smacznego ma.

Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają, małpy na gitarach grają
Ambo Ambo Ambo Ambo Ambo tu i tam.

Ucz.22
Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarną ma skórę ten nasz koleżka,
Uczy się pilnie przez całe ranki
ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki
a gdy do domu ze szkoły wraca,
psoci, figluje to jego praca.
Aż mama krzyczy: Bambo łobuzie!
A Bambo czarną nadyma buzię.
Mama powiada: Napij się mleka.
A on na drzewo mamie ucieka.
Mama powiada: chodź do kąpieli.
A on się boi, że się wybieli.
Lecz mama kocha swojego synka,
Bo dobry chłopak z tego murzynka.
Szkoda, że Bambo czarny, wesoły
Nie chodzi razem z nami do szkoły.

Ucz.23
W Sudanie - dalekiej krainie
Są palmy i suche pustynie.
I nikt tam nie słyszał i nie wie o mrozie,
O zimnym powiewie.
O śniegu nie słyszał ni słówka.
A lód…mają tylko w lodówkach!

Więc żal mi jest dzieci z Sudanu
Że lepić nie mogą bałwanów,
Że żaden z mych czarnych kolegów
Nie jeździ sankami po śniegu.

Czy maj a przynajmniej coś za to,
Że zima jest u nich jak lato?
Tak! Mają daktyle na co dzień
I rosną banany w ogrodzie.

Nie noszą szalików, rękawic,
I w piasku wciąż mogą się bawić.
Bo z piasku aż dwie są pustynie
W Sudanie - dalekiej krainie.

Piosenka "WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ"

Ach, co za smutas leje łzy
Lalki w płacz, misiek zły
O, już się śmieje nosek mu drży
Deszczyk był, a teraz wyschły łzy
Niebo rozjaśnia się samo
Mały uśmiech jak tęcza -
Już dobrze, mamo

Ref.: Wszystkie dzieci nasze są
Basia, Michael, Małgosia, Jon,
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi

Wszystkie dzieci nasze są
Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz.

Choć nie rozumiem mowy twej
Czytam lęk, czytam śmiech
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz
Otwórz nim nieśmiałość naszych snów
Ważny jest serc alfabet
Ciepły uśmiech jak słowik
- jesteśmy razem

Ref: Wszystkie dzieci nasze są…

Nie jesteś sam
Nasza piosenka
Ciągnie za rękaw
Podaj mi dłoń
I z nami stań
Nie ma dziś granic nasz dom

Ref: Wszystkie dzieci nasze są…

 
Opracowała: mgr Monika Wiczuk
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Ostatnia zmiana na portalu:Tuesday 25 February 2020,