Skip to content
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

NASZ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W KOWALI
KOWALA DRUGA 29
24-320 PONIATOWA
TEL. 818201009; E-MAIL: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Start arrow COMENIUS arrow Pobyt w Irlandii
wrz 08 2015
Pobyt w Irlandii Drukuj Wyślij znajomemu
08.09.2015.

 

Sprawozdanie z wizyty w Irlandii Północnej

Wizyta w Irlandii była naszym czwartym wyjazdem w ramach projektu Bright New Star of Europe. Odbyła się w dniach 20 – 24 października 2014r. Udział w niej brali: Dominik Grzelak, Jakub Buczyński oraz panie Justyna Statek i Anna Kosno.

20.10.2014

W szkole w Strabane uczniowie i nauczyciele przywitali nas przed szkołą. Następnie obejrzeliśmy krótka akademię powitania, podczas której zaprezentowali nam swoje umiejętności i talenty. Wysłuchaliśmy koncertu  skrzypcowego oraz tradycyjnych melodii  na flety.  Zespół taneczny zaprezentował tradycyjne tańce irlandzkie, które wydały nam się dość trudne, ale naprawdę piękne.

Po lunchu odwiedziliśmy dwie lokalne szkoły: Knockavoe Special School – szkołę specjalną dla dzieci niepełnosprawnych oraz  Holy Cross College – szkołę średnią. W Holy Cross College młodzież zaprezentowała nam swoje talenty muzyczne. Wysłuchaliśmy kilku irlandzkich piosenek oraz utworów muzycznych.

Wieczorem zjedliśmy obiad powitalny.

21.10.2014

Wtorek spędziliśmy w Dublinie. Droga do stolicy Irlandii zajęła nam cztery godziny, ale warto było. Na początek zwiedziliśmy Kilmainham Gaol – byłe brytyjskie więzienie, w którym przetrzymywano Irlandczyków walczących o wolność swojego kraju. Dowiedzieliśmy się, że najmłodszy więzień miał tylko pięć lat. Następnie pojechaliśmy na stadion Croke Park, gdzie odbywają się mecze hurlinga i gaelic football. Spędziliśmy tam resztę dnia. Mogliśmy pospacerować po trybunach i obejrzeć boisko z różnych wysokości. Byliśmy też w szatni zawodników oraz w tamtejszym muzeum.

Po powrocie do szkoły podzielono nas na dwie grupy: uczniowie oraz nauczyciele i rozwiązywaliśmy quiz dotyczący pobytu w Dublinie. Wygrali oczywiście uczniowie.

22.10.2014

Środa to był dzień sportu. Trenerzy i nauczyciele ze szkoły w Strabane uczyli nas grać w Hurling, gaelic football, rounders  i handball. Reguły tych gier były dość skomplikowane, ale same gry były fantastyczne.

Po lunchu każdy kraj pokazał  swoje prezentacje dotyczące narodowej muzyki i tańców.  Po prezentacjach każda szkoła miała okazję zaprezentować swoją tradycyjną muzykę. Jedni tańczyli, inni śpiewali, a my zagraliśmy na cymbałkach najbardziej znaną piosenkę w Polsce   „100 lat”.

Wieczorem uczyliśmy się tańczyć irlandzkiego tańca mini ceilí. Z początku wydawał się być skomplikowany, ale w sumie był dość prosty.

 

23.10.2014

W środę po śniadaniu wyjechaliśmy do Belfastu. Po drodze zwiedziliśmy The Giants Causeway (Groblę Olbrzyma). Jest to osobliwa formacja skalna składająca się z kamiennych kolumn. Po drodze mogliśmy zobaczyć piękne nadmorskie klify. Po przyjeździe do Belfastu zjedliśmy lunch i pojechaliśmy do Muzeum Titanica. Miejsce to zrobiło na nas wielkie wrażenie. Z zewnątrz wygląda jak olbrzymi statek i ma wysokość oryginalnego Titanica. Wewnątrz jest skomputeryzowane i zmechanizowane. Dzięki temu mogliśmy obejrzeć np. poszczególne pokłady nie ruszając się z miejsca, czy kajuty pasażerów. Specjalne wagoniki zabrały nas „pod pokład”, a w mini Sali kinowej mogliśmy obejrzeć film o wydobywaniu wraka z głębin. Na koniec wycieczki mogliśmy pograć na konsolach.

Wieczorem mieliśmy pożegnalną kolację połączoną z dyskoteką. Znów mogliśmy pooglądać i potańczyć narodowe tańce irlandzkie oraz pośpiewać wspólnie piosenki (nie tylko irlandzkie).

24.10.2014

Piątek zaczęliśmy od warsztatów plastycznych. Rysowaliśmy nasze wrażenia z Muzeum Titanica i uczyliśmy się grać na fletach. Niestety nie dokończyliśmy zajęć, ponieważ ogłoszono alarm przeciw bombowy i musieliśmy się ewakuować. Spędziliśmy trochę czasu w lokalnym domu kultury, następnie pojechaliśmy na lotnisko. Do domu wróciliśmy późno w nocy.

Dominik Grzelak i Jakub Buczyński

 

Our visit in Ireland

The visit in Ireland was our fourth departure as part of the project  Bright New Star  of Europe. It  was held  from  20 to 24 October 2014 . Its participants were  Dominik Grzelak, Jakub Buczy?ski and the teachers  Justyna Statek  and    Anna Kosno.

20.10.2014

At school in Strabane pupils and teachers greeted us in front of the school. Next we watched a short performance , during which they introduced its abilities and talents to us. We listened to the violin concert and traditional melodies to flutes. A dancing group presented traditional Irish dances which seemed quite difficult to us, but really beautiful

 After the lunch we visited two local schools: Knockavoe Special School - special school for children with disabilities and Holy Motocross College – a secondary school. In Holy Motocross young people presented their musical talents. We listened to a few Irish songs and musical pieces.

During the evening we ate the welcoming dinner.

21.10.2014

We spent Tuesday in Dublin. It took us four hours to reach    the capital city of Ireland   but it was worthwhile. For the beginning we toured Kilmainham Gaol - former British prison in which Irishmen fighting for the freedom of their country were being kept. We learnt that the youngest prisoner had been only five years old. Next we went to the Croke Park stadium , where matches of hurling and gaelic football are held . We spent the rest of the day there. We could walk around the stands  and watch  the field  from various heights. We were also in the cloakroom of playerrs and in the local museum.

On our return to the school we were divided in two groups: pupils and teachers and we solved the quiz concerning the stay in Dublin. Of course pupils won.

22.10.2014

Wednesday it was a sports day. The coaches and teachers from the school in Strabane taught us to play Hurling, gaelic football, rounders and handball. The  rules of these games   were quite complicated, but  the  games were fantastic.

After the lunch every country showed its presentations concerning the national music and dances. After presentations every school was supposed to present a piece of its   traditional music. Some of them  danced, others   sang, and we played the most familiar song   in Poland "100 lat".

In  the evening we learnt to dance the Irish dance called   short ceilí dance. At first it seemed to be difficult , but was not so complicated.

23.10.2014

On Wednesday after breakfast we left for Belfast. On the way we toured The Giants Causeway. It is odd rock formation consisting of stone columns. On the way we could see beautiful seaside cliffs. After the arrival in Belfast we had lunch and we went to the Titanic Museum. This place made a great impression on us.  Its building looks like the gigantic ship and it as high as   the  original Titanic. Inside it is fully computerized. Thanks to that we could examine individual decks    or the cabin of passengers. Special wagons took us to the engine room  and in a small cinema we could watch the film about getting the shipwreck out of depths. At the end of the tour we could play console tables.

During the evening we had a   supper and a  disco. Then again we could watch and dance national Irish dances and   sing songs together (not only Irish).

24.10.2014

We started Friday with art workshops. We drew our impressions from the Titanic Museum and we learnt to play flutes. Unfortunately we didn't complete classes, since an alert   against bomb was called and we had to be evacuated. We spent some time   at a local community centre, next we went to the airport. We got back home late at night.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Ostatnia zmiana na portalu:Tuesday 25 February 2020,